Kjell Ivarsson

Utbildning
– Konstindustriskolan, Designlinjen
– Inredningsarkitektur, Göteborgs Universitet 1981-1985

Sommarkurs
Industrial Design, summer session, Domus Academy, Milan, 1990

Nu verksam vid Lomar Arkitekter AB och Arkitekt & Form Studio.
Har designat möbler till ett antal svenska tillverkare, bl a Balzar Beskow.
Inredningsuppdrag för Uppsala Universitet, Mälardalens- och Gävle Högskola.