Flea

Tim Alpen,

Genial mobil förvaringslösning där de fyra delarna svänger runt för att blotta sitt innandöme. Flea är låsbar och har som standard hyllplan, men kan förses med annan inredning efter önskemål.