Investering i framtiden

För att fortsätta hålla hög kvalitet och kompetens har vi investerat i en fem-axlad CNC från Homag. Det är vår fjärde CNC maskin i tillverkningen, vi har två Homag och en Biesse sedan tidigare. CNC maskinerna är otroligt viktiga i tillverkningen då ett stort antal moment kan göras i en körning. Eftersom vi är väldigt flexibla ställer detta stora krav på vår personal och kringutrustning. Vi har också investerat i CAD program och utrusning för att stå rustade för framtiden med 3D ritningar och annat.

Se den rulla in här