Linnéuniversitetet Växjö 2

Färdig 2011

I denna ”Case”-sal som vi fått förtroendet att leverera är tanken att diskussionen skall flöda fritt och att man genom den skall utifrån att gå igenom ”cases”, eller fall från verkliga livet, komma fram till gemensamma slutsater och lärdomar. Salen är gjord för att alla skall kunna följa med i samtalet. Stolarna av model S-402 kan snurras 360 grader och återvänder till ursprungsläget då man stiger ur dem. Skrivskivan är skjutbar åt sidan för enklare i och ursittningar. Stolarna är golvfasta och uppställda i ensolfjädersform


Möbler som användes där