Hörssalstol KS-2500

Färdig 2011

Denna modell är väl lämpad för kongress och konferensanläggningar med en komfortabel lutning och skålning. Gaveln rymmer en skrivskiva som kan fällas upp som stöd för noteringar som stöd för minnet.


Möbler som användes där