Studenthuset en väldigt grön inredning i ett väldigt rött hus

Studenthuset i Linköping har en hög andel återanvända möbler. De röda stålrörsstolarna har lackats i tre olika röda nyanser och det finns ca 500 stycken i huset, de är alla återanvända från andra delar av universitetet. Vi finns representerade med både återanvända och nya Building fåtöljer. En intressant detalj som skymtar bakom B-580 bordet i olika nivåer är studierummen bakom glas. Där har man blandat trästolar i rummen, men det funkar i och med att alla stolar har lackats svarta, så inredningen hänger ihop. Bakom den återvinningsbragd ligger intresserade och framsynta ansvariga på Linköpings universitet i samarbete med Mer Architects som varit inredningsarkitekt.