Studenthuset Linköpings universitet

Färdig 2019

I slutet av augusti invigdes Studenthuset vid Linköpings Universitet. Tänkt som en entré till universitetsområdet i Linköping välkomnar det med sin röda fasad. Studenthuset är en mötesplats för studenter forskare och lärare. Det rymmer förutom universitetsbibliotek även maker center, informationscenter samt 1000 studieplatser. Huset ritades av White arktekter. Inredningen är gestaltad av Mer Solutions.

Röda toner har använts genom hela inredningen, bland annat i de studiebord av modell B-35 som finns i nästan hela byggnaden. Det finns även mycket naturträ, till exempel i de massiva Prima bänkarna i entréplanet och B-580 borden som finns både i entré och i de övre planen. Ett stort tema i byggnadens inredning är återanvändning, vilket bl a syns i det ca 500 återanvända stolarna som klätts om och lackats att passa till färgsättningen och studieborden. Vi har även fått leverera akustiska snurråtöljer, Building Swivel, som finns i byggnaden både nylevererade och återanvända.


Möbler som användes där