Caroline Olsson

Caroline Olsson är inredningsarkitekt och arbetar gränsöverskridande med inredningsarkitektur, mönster- och möbelformgivning. Det handritade uttrycket och handens skapande kraft är utgångspunkt i hennes formgivning. Som en direkt följd av detta är materialval och detaljering avgörande faktorer i hennes arbete.

Möblerna är en lek med rummets skala i förhållande till volymer och kulörer. Hon strävar efter att ge rummen energi, öppna upp och vidja rummets begränsningar.

Caroline Olsson har en Master of Fine Arts (MFA) in Interior Architecture and Furniture Design, Konstfack, och The Degree of Master of Architecture, Lunds Tekniska Högskola. Hon driver Caroline Olsson Arkitektur & Design sedan 2009. Projekt hon har arbetat med är bl.a. Bobergsskolan ur vilket bordet Drake kommit. Drake är ritat för att underlätta en dynamisk undervisning då det går att placera i grupper på många olika sätt, det är även stapelbart.

För mer info se www.carolineolsson.se


Möbler av Caroline Olsson