Forca design

Forca design är ett samarbetsprojekt mellan Anki Andersson och Claus Hviid Knudsen.

”Med användaren i fokus vill vi skapa interaktiva möbler som medverkar till att skapa rum utan att bygga barriärer.”

Ambitionen är att rita världstillvänd skandinavisk design med sinnligt uttryckt tydlighet i material och detaljer. Inspiration är konst och natur med avvägd balans mellan komplexitet och enkelhet.

”Vi arbetar helst tätt samarbete med produktion för att formge hållbara möbler som håller hög kvalitet inom ekonomiska ramar.

 

Anki Andersson är verksam arkitekt och inredningsarkitekt (SIR/SAR) utbildad b.la vid Lunds Tekniska Högskola.

Hon har många års erfarenhet från projekt i publika miljöer som skolor, kontor, vård och hotell och arbetar i gränsöverskridande projekt för att åstadkomma medskapande miljöer med stor lekfullhet.

Hon har också en bakgrund från konst och teater.

 

Claus Hviid Knudsen är utbildad vid Det Kunglige Danske Kunstakademiets Skole
for Design/ Möbler och har sedan 1992 haft egen verksamhet som designer.

Han har lång erfarenhet från möbel och produktdesign med stora realiserade projekt för b.la Stokke, Brio och Kirkodan möbler.

Han är också utbildad snickare och arbetar gärna med trä och lösningar som bygger på en hantverkstradition.


Möbler av Forca design