Håkan Jonsson

Håkan Jonsson (Arkitekt SIR) har formgivit ett antal modeller för Balzar Beskow. Håkan började sin bana genom att avlägga gesällprov på Möbel och bildhuggarskolan i Västervik och efter detta gick han Konstfackskolan HKS. Håkan arbetar sedan 1975 han i egen regi i Skälderviken, Ängelholm, med modellverkstad och möbelformgivning.
Den ständiga utmaningen under åren har varit den stapelbara stolen och det finns många olika modeller i produktion.


Möbler av Håkan Jonsson