Scale square

Scale är en en ljudabsorberande, frihängande produkt. Genom sitt utförande bygger man enkelt en diskret ljudabsorbent som genom sin ihopsättning med överlappning ger ett grafiskt skuggspel. Scale hänger från en metallprofil som kan vara rak eller svängd. Bitarna som hängs följer profilen. Detta gör att man kan bygga både raka och svängda absorbenter.