Miljöledning

Vi har sedan 2011 ett ledningssystem certifierat enligt ISO 14001. Detta är för att formalisera vårt arbete med ständiga förbättringar inom miljöområdet. Under de år vi varit certifierade har vi skurit ned lösningsmedel till ett minimum genom byte till vattenbaserade lacker och pigmentering. Vi har minskat vår energianvändning genom att trimma vår anläggning vad gäller värme, luft och ljus. Vi har ner än halverat vår koldioxid vad gäller energin i tillverkning och transporter. De mål vi känner att vi kommit långt med fortsätter vi att följa så att vi inte tappar det vi uppnått och vi skapar nya mål framåt vad gäller hållbarhet.

Vårt ISO 14001 certifikat finns att ladda ned under nedladdning på denna sida.