Glömstaskolan – Stockholm

Färdig 2016


Möbler som användes där