Halmstad högskola

Färdig 2013

Till högskolan i Halmstad har vi levererat en sal med 276 platser av modell S-401. Träet i stolarna är björk som svartbetsats. Stolarna har även en överliggare i svartbetsad massiv björk. Skrivskivorna är belagda med ett ljusgrått linoleum, i övrigt går låda, kanter och undersida i svart. Salen är klädd i två kulörer av tyg Hallingdal från Kvadrat. Salen har ritats av Liljevall Arkitekter i Göteborg.


Möbler som användes där