KTH – Alfvénsalen

Färdig 2018

”Kungliga Tekniska Högskolans stora hörsal F1 eller Alfvénsalen, stod färdig 1948. Nybyggnationen betecknade ett nytt skede i KTH:s historia där professorn i arkitektur, Nils Ahrbom, tog över ritningsarbetet efter Erik Lallerstedt. Hörsalsbyggnaden i rött tegel, som sitter ihop med den högre fysikbyggnaden, använd Främst för undervisning. Den består av foajé´, hörsal med teknikrum och källare. Det invändigt dominerande materialet är ek. Byggnaden är välbevarad, både interiört och exteriört. Den har höga kulturvärden, bland andra utmärker sig de arkitekturhistoriska och arkitektoniska värdena, båda förstärkta av pedagogiska värden samt kvalitetsvärden” Claes Reichmann, Reichmann antikvarier AB.

Ombyggnadsprojektet startade 2016 med SKALA Arkitekter som i samverkan med KTH,  Reichman antikvarier, och Akademiska Hus utfört ombyggnadsritningarna. Flera  prototyper togs fram i samarbete med Balzar Beskow, Thomas Pettersson och SKALA Arkitekter, Lasse Petersson,  Anna Winter Kempe.


Möbler som användes där