Andreas Engberg

Andreas Engberg is an architect SAR / MSA with his own business in Gustavsberg. His own office gives him the opportunity to work as a generalist - with the classic architect’s role's entire spectrum. The assignments here range from furniture design and interior design to more classic architectural assignments. Single-family houses and holiday homes, new- and redevelopment and extensions but also major ROT projects; plumbing change and renovation of multi-family houses. The focus is on the older buildings with a special interest in building care. The design should be simple and non-pretentious - but with sharp cut details. The bench Circuit was born out of a need for a simple but durable wall-mounted bench. The seat is perforated so that it can also be placed over a smaller radiator or convector. Andreas is also active as a writer and is happy to guide visitors in his home areas in Gustavsberg.

Formspråket ska vara enkelt och anspråkslöst – men med skarpskurna detaljer. Bänken Circuit föddes ur ett behov av en enkel men tålig vägghängd bänk. Sitsen är perforerad för att även kunna placeras över en mindre radiator eller konvektor.

Andreas är utbildad byggnadsarkitekt vid Lunds Tekniska Högskola och TU Berlin samt vidareutbildad inom restaureringskonst vid Kungliga Konsthögskolan, KKH. Andreas är också verksam som författare och skribent och guidar gärna besökare i sina hemtrakter i Gustavsberg.

www.andreasengberg.se

 


Möbler av Andreas Engberg