B-14 OV

Tim Alpen,

Ofta är det det enkla och självklara som man uppskattar och som man verkligen behöver. Bordet B-14 är ett enkelt och självklart bord. B-14  är uppbyggt av ett fåtal element, 1 skiva och 4 ben. Bordet tillverkas i flera höjder, format, storlekar och material. Bordet är sarglöst så man kan skjuta in t ex karmstolar under bordet.