B-305 Line

Tim Alpen,

Bord B-305 Line är ett träbord med sarg. Skiva, ben och sarg ligger i liv med varandra. Träslag är björk, bok och ek. Skivtjocklek 19 mm och kantlist 1 mm. Skivan kan beläggas med fanér, laminat, linoleum eller ljuddämpande material. Bord Line kan givetvis beställas i andra längder bredder och höjder än standard. Bord B-305 Line kan bland annat förses med hjul, elboxar, frontpanel.